Giften

Wim en Marlies ontvangen van MAF geen salaris. De uitzendkosten worden gedekt door een persoonlijk betrokken achterban.

De uitzending van een MAF gezin kost veel geld. Maar omdat het werk van MAF zo belangrijk is, willen wij u uitnodigen om samen met ons dit belangrijke werk mogelijk te maken. Uiteraard zijn we blij met iedere gift, groot en klein! Wel stimuleren we om een maandelijkse toezegging te doen. Vooral structurele steun is belangrijk om dit werk, dat jaren in beslag kan nemen, te kunnen doen.

Wilt u Wim & Marlies, en daarmee de bevolking van Oeganda, financieel steunen? Dit kan eenvoudig via de website van MAF door op onderstaande rode knop te klikken of door uw gift over te maken op rekeningnummer NL53ABNA0428989381 ten name van MAF Nederland onder vermelding van Steunfonds Hobo.

Gebed

Nog belangrijker dan financiële steun is de gebedsondersteuning. Gebed is onmisbaar. Het is de kracht waarmee wij gaan: Gods kracht! Om zo allemaal op onze eigen manier, op ons eigen plekje op de wereld, mee te werken aan Zijn machtige plan: Zijn Woord wereldwijd! Gebedspunten kunt u vinden in de laatste nieuwsbrief.

Bedrijven

Wilt u zich met uw bedrijf ook inzetten voor mensen op deze wereld die in schrijnende omstandigheden leven?Vindt u het belangrijk dat MAF deze mensen helpt en wilt u daarom Wim & Marlies structureel financieel ondersteunen? Kijk dan op onze bedrijvenpagina pixelsforlife.nl. Veel bedrijven staan achter de doelstelling van MAF en geven eenmalig of structureel. MAF Nederland is door de overheid erkend als een ANBI-organisatie.